[ همکاری با ما ]

شرکت رایبد اندیشه مالک حقوقی سایت اصل بخر"www.aslbekhar.com" و سایت بانک اطلاعات فنی برق"www.ranatec.ir"در نظر دارد برای تکمیل کادر فنی خود از متقاضیان واجد شرایط استخدام به عمل آورد
متخصصین مورد نیاز به شرح ذیل می باشد.

1. برنامه نویس اندروید

2. طراح وب

لازم بذکر می باشد متقاضیان برای ثبت درخواست و بررسی رزومه ، رزومه خود و شماره تماس را به صورت فایل pdf به آدرس پست اکترونیک mehran@aslbekhar.com 
ارسال نمایند.
شرکت رایبد اندیشه اختیار تام در رد و یا قبول در خواست متقاضیان را دارد و بر اساس ضوابط شرکت رزومه متقاضیان بررسی و در صورت قبول درخواست با متقاضی تماس گرفته می شود